Solar Republic Oy:n tietosuojaseloste

 

 

Yleistä

Solar Republic Oy  tuottaa erilaisia audiovisuaalisia sisältöjä, kuten TV-sarjoja, joten sen liiketoiminnan harjoittaminen edellyttää tiettyjen henkilötietojen keräämistä ja käsittelyä. Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, joista henkilö tunnistetaan tai on tunnistettavissa, kuten esimerkiksi nimi, sähköpostiosoite, henkilötunnus ja valokuva.

Solar Republic Oy on sitoutunut suojaamaan henkilöstönsä, yhteistyökumppaneidensa, työnhakijoidensa, avustajiensa ja sidosryhmiensä yksityisyyttä.

Solar Republic Oy käsittelee edellä mainittuihin tahoihin liittyvää henkilötietoa tämän tietosuojaselosteen ja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Solar Republic Oy  saattaa tehdä päivityksiä tähän tietosuojaselosteeseen toimintansa kehittyessä tai lainsäädännön muuttuessa.

Mihin tarkoitukseen Solar Republic Oy kerää henkilötietoja ja millä perusteella se käsittelee ja säilyttää niitä? Ketkä käsittelevät henkilötietoja? Kenelle tietoja luovutetaan?

Solar Republic Oy kerää henkilötietoja yhtiölle toimitetuista hakulomakkeista ja ilmoittautumislomakkeista sekä yhtiön tuotantojen tekijä- ja yhteistyökumppanilistoista. Solar Republic Oy  säilyttää ja käsittelee henkilötietoja ennalta määritellyissä tarkoituksissa. Käyttötarkoitukset ja käsittelyperusteet tässä yhteydessä ovat erilaisten ohjelmien osallistujiksi, esiintyjiksi, avustajaksi ja yleisöksi hakijoiden rekisteri.

Rekistereihin tallennetaan kulloinkin kyseessä olevalle audiovisuaaliselle tuotannolle ominaisia tietoja. Henkilötietojen lisäksi tällaisia tietoja ovat tyypillisesti erilaiset kyseiseen tuotantoon liittyvät ja henkilöä koskevat ominaisuudet, joita saattavat olla erilaiset henkilön erikoisosaamisalueet, erityiset lahjakkuudet sekä hyvin laajasti erilaiset henkilökohtaiset mieltymykset.

Rekistereihin tallennetaan myös henkilöiden erilaisten hakemusten sekä esiintymistilaisuuksien yhteydessä itsestään luovuttamia kuva- ja äänitunnisteita. 

Audiovisuaalisia tuotantoja toteutetaan jatkuvasti, joten tiedot jäävät rekisteriin, jotta niitä voidaan käyttää myös tulevissa tarpeissa. Rekisterien tiedot ovat Solar Republic Oy:n vastuuhenkilöiden käytettävissä, kunnes ilmoitat, ettet enää halua tietojesi olevan kyseisessä rekisterissä. Tietoja ei automaattisesti poisteta tuotannon.

Mikäli haluat Solar Republicin poistavan tietosi yhtiön audiovisuaalisten tuotantojen rekistereistä, ilmoitathan siitä sähköpostitse: gdpr@solarrepublic.fi.

Henkilötietoja käsittelevät Solar Republicin henkilöstöön kuuluvat henkilöt sekä erikseen valtuutetut tyypillisesti suomalaisten televisio- ja suoratoistopalveluiden sekä vastaavien henkilöstö. Solar Republic tallentaa suurimman osan tiedoista sähköisessä muodossa. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.